Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Porvoon Matkailuoppaat ry-Borgå Turistguider rf
Y-tunnus 1517104–8

Yhteyshenkilö
Mia Salonen
info@porvooguides.fi

Rekisterin nimi
Porvoon Matkailuoppaat ry:n verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Porvoon Matkailuoppaat ry:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, palveluistamme kertominen sekä verkkokaupan kehittäminen ja hallinnointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on rekisteröitynyt Porvoon Matkailuoppaat ry:n verkkokauppaan (www.porvooguides.fi), ostanut sieltä tuotteita tai liittynyt postituslistalle.

Rekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot:
-asiakkaan etu- ja sukunimi
-osoite
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
-tiedot tilauksista
-erilaisissa kampanjoissa tai gallupeissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset
Rekisterissä on vain ne tiedot, jotka henkilö itse on meille luovuttanut.

Rekisterin suojaus
Porvoon Matkailuoppaat ry:n asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ainoastaan yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri on sähköisessä muodossa, ja siihen liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan.

Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus
Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Porvoon Matkailuoppaat ry:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
-tilitoimisto
-maksupalvelunvälittäjä Visma Pay
-verkkosuunnitteluyritys Haven Porvoo
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram