Mia Salonen uudeksi puheenjohtajaksi

24.11.2022


Porvoon matkailuoppaat r.y., Borgå reseguider rf valitsi syyskokouksessaan
puheenjohtajakseen kaudelle 2023 Mia Salosen. Hän on valmistunut auktorisoiduksi
matkailuoppaaksi 2020. Hallituksen jäsenenä hän on ollut kaksi vuotta.
"Yhdistyksellä on maineikas historia, jota on ollut luomassa upea joukko. Yhdistyksen
jäsenet ovat ansiokkaasti lisänneet Porvoon tunnettuutta kertoen tarinoita sen historiasta.
Nöyrin mielin jatkan tätä työtä yhdessä jäsenten kanssa.
Toteutimme tänä syksynä jäsenille suunnatun kyselyn, jonka ahvulla selvitettiin jäsenten
toiveita tuleville vuosille. Tulosten perusteella toiminnan painopistealueina tulee olemaan
tuotekehitys, viestintä ja sidosryhmätyöskentely", toteaa Mia Salonen.
Porvoon matkailuoppaissa on noin 50 jäsentä. Kaksikielinen yhdistys on 59 vuotta vanha ja
se on Suomen opasliiton jäsen. Porvoo guides edistää matkailuopastoiminnallaan Porvoon
tunnettuutta sekä matkailijoiden että asukkaiden keskuudessa. Hallituksessa jatkaa Ida
Lindström, Tytti Mäntyoja ja Päivi Kippo-Edlund. Uusiksi jäseniksi valittiin Marina Nyholm,
Liini Laes ja Katja Kurki.


MIA SALONEN VALDES TILL BORGÅ GUIDES NYA ORDFÖRANDE
Borgå reseguider rf, Porvoon matkailuoppaat ry valde 22.11.2022 i sitt höstmöte till sin
ordförande Mia Salonen för år 2023. Hon har avlagt aktoriserad guideexamen år 2020.
Som styrelsemedlem har hon varit två år.
Föreningen har en ansedd historia, som har skapats av en häftig grupp. Föreningens
medlemmar har fnt ökat kännedomen om Borgå genom att berätta om dess historia. Med
ett ödmjukt sinne fortsätter jag detta arbete med medlemmarna.
Vi genomförde en undersökning bland medlemmarna med hjälp av vilken klargjordes
medlemmarnas önskningar för de kommande åren. Enligt resultaten kommer
verksamhetens fokusområde att vara produktutveckling, kommunikation och
intressegruppsarbete,
Borgå reseguider har cirka 50 medlemmar. Den tvåspråkiga föreningen är 59 år gammal
och den är Finland guideförbundets medlem. Borgå guides främjar med sin
guideverksamhet kännedomen om Borgå både bland borgåbor och resenärer.
I styrelsen fortsätter Päivi Kippo-Edlund, Ida Lindström och Tytti Mäntyoja. Til nya
medllemmar valdes Katja Kurki, Liini Laes och Marina Nyholm.

Kuva: Valokuvaaja Pia Haanperä
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram